ระดมสำนักพิมพ์ทั่วโลกไว้ที่ ‘เชียงใหม่’

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ


ระดมสำนักพิมพ์ทั่วโลกไว้ที่ 'เชียงใหม่' thaihealth


ระดมสำนักพิมพ์ทั่วโลกมา “เชียงใหม่” เปิดฉากเทศกาลลิขสิทธิ์สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน


นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2 (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF) เปิดเผยว่า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดงาน “เทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จ.เชียงใหม่


ซึ่งเป็นเทศกาลซื้อขายลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกมิติ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ผู้บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ให้เกียรติเปิดงาน


สำหรับงาน ICCRF จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity Beyond the Page” เป็นเทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่นำงานศิลป์มารวมกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ art meets IT เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์ และนักเขียนทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก รวมถึงเป็น creative marketplace เปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ไทยและนานาชาติ ได้เห็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กและนักประดิษฐ์ชาวไทยและอาเซียน รวมทั้งสร้างเวทีให้คนไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กและเยาวชนในตลาดอาเซียนและตลาดนานาชาติ


ระดมสำนักพิมพ์ทั่วโลกไว้ที่ 'เชียงใหม่' thaihealth


นางสาวตรัสวิน กล่าวว่า โครงการนี้จะสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างนักวาดภาพประกอบกับนักวาดภาพ ประกอบ, นักวาดภาพประกอบกับนักประดิษฐ์, นักวาดภาพประกอบ/นักประดิษฐ์กับสำนักพิมพ์, สำนักพิมพ์กับ สำนักพิมพ์ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก สนับสนุนประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหาสำหรับเด็กใน ภูมิภาคอาเซียน และสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์สู่ทุกชุมชนในสังคมไทย


ทั้งนี้ นอกจากคณะทำงานจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ ที่คร่ำหวอดในวงการซื้อขายลิขสิทธิ์แล้ว โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, มหกรรมหนังสือลดราคาระดับโลก บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ (Big Bad Wolf), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชมรม เชียงใหม่ เมก เกอร์คลับ, สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสิทธิเด็ก ประเทศไทย และเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย


นางสาวตรัสวิน กล่าวต่อว่า ภายในงานได้จัดการประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ASEAN Illustration Award ขึ้น เพื่อเพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน 1 รางวัล โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทบันเทิงคดี 1 รางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทสารคดี 1 รางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลสำหรับนักวาดภาพประกอบมือสมัครเล่น 5 รางวัล รางวัลละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ


ระดมสำนักพิมพ์ทั่วโลกไว้ที่ 'เชียงใหม่' thaihealth


ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้เปิดประสบการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมมากมายซึ่งสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พบนิทรรศการพิเศษจาก Tara Books สำนักพิมพ์อินเดียชื่อดังระดับโลก ซึ่งมาแสดงผลงานการนำศิลปะพื้นบ้านและชนเผ่ามาสู่หนังสือเด็ก, กิจกรรมวาดภาพผสมผสานระหว่างภาพบนกระดาษและแบบดิจิทัล โดย มร.แอนเดิร์ส ลินฮอล์ม นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชื่อดังจากประเทศสวีเดน, เรียนการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, เรียนเทคนิคการวาดภาพจาก มร.จอฟฟรี่ อะเทียนซ่า นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัล ASEAN Illustration Award ปีที่ผ่านมา, กิจกรรมบอร์ด เกมจากเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน และเตรียมพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากชมรมเชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหนังสือได้อย่างจุใจกับมหกรรมหนังสือบิ๊ก แบ๊ดวู้ฟ มหกรรมกรรมหนังสือลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่นำหนังสือคุณภาพลดราคา 50-90% กว่าล้านเล่ม เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก และยังได้รับความร่วมมืออันดีจากมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติภายในงานอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code