ระดมผู้นำรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

          กรมชลประทาน ร่วมมือ สสส. ทำความเข้าใจผู้่นำชุมชน จ.ตาก ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด จ.ตาก 


/data/content/25424/cms/e_cdeghmptvwy6.jpg


         นายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนจำนวนกว่า 20 ชุมชนในเขตเทศบาล อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงฤดูฝนปีนี้


          "เทศบาลนครแม่สอดพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง มีลำห้วยไหลผ่าน 4 ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยแม่สอด ลำห้วยแล้ง ลำห้วยเสี้ยว และลำห้วยลึก โดยลำห้วยแม่สอด เป็น 1 ใน 4 ลำห้วยเท่านั้น ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่เหลืออีก 3 ลำห้วยไม่ มีการพัฒนาแหล่งน้ำ ไม่มีอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ หรือแก้มลิง ถือเป็นจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วม" นายอาทิวกล่าว


          อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในปีนี้ กรมชลประทานได้แนะนำให้ผู้นำชุมชน คอยติดตามข่าว สารสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ถ้าหากเห็นว่า มีปริมาณน้ำมาก ควรแจ้งเตือนประชาชนในชุมชนให้เตรียมพร้อมรับมือทันที


          ทั้งนี้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.แม่สอด ได้โดยตรงจากศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก โทรศัพท์ 0-5553-2800 หรือตรวจสอบจาก เฟซบุ๊ก ฝ่ายส่งน้ำที่สาม ชลประทานตาก อ่างห้วยแม่สอด ซึ่งจะรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง


 


 


        ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code