ระดมจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลาย

 ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ระดมจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.ชัยนาทระดมจิตอาสาปราบลูกน้ำยุงลายหวั่นไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝน


สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทพร้อมจิตอาสาร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเข้าสู่หน้าฝนเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกมีการระบาด ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายชัยวัฒน์  ทองสันติสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมรณรงค์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ทำความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำจัดลูกน้ำยูงลายและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด


นายชัยวัฒน์  ทองสันติสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก สาเหตุเพราะในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน  จากสถิติข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า ช่วงฤดูฝนจะมีตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นมากเกือบทุกปี  เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาจะทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนสูงถึงร้อยละ 30 (สำรวจ 100 หลังคาเรือน จะพบลูกน้ำยุงลาย 30 หลังคาเรือน) และอัตราการพบลูกน้ำในภาชนะน้ำขังในวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 58, 41, และ 23 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังมีอยู่มากในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายต่อเนื่องและขยายวงกว้างทั่วประเทศไทย ถึงแม้สถานการณ์ขณะนี้จังหวัดชัยนาท จะยังไม่มีการระบาด แต่หากไม่เร่งดำเนินการแต่เนิ่นๆ จะควบคุมโรคไม่ทันการณ์  จึงได้เร่งกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมออกควบคุมป้องกันในพื้นที่โดยด่วน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยช่วยกันค้นหา และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ตามมาตรการ “3 เก็บ3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค  คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากทุกคนช่วยกันปฏิบัติอย่างเข้มข้นจริงจัง ก็จะสามารถปราบลูกน้ำยุงลายให้สิ้นซากได้  แถมเป็นวิธีที่ประหยัด ไม่ยุ่งยาก และได้ผลดีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code