รองเมือง เรืองยิ้ม ตอน ART บ้าน บ้าน

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)


ภาพประกอบจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)


รองเมือง เรืองยิ้ม ตอน ART บ้าน บ้าน thaihealth


รองเมือง…เรืองยิ้ม ตอน ART บ้าน บ้าน บริเวณถนนรองเมือง (ข้างกำแพงสถานีรถไฟหัวลำโพง)


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด. ) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครชุมชน แกนนำเด็กเยาวชน อาจารย์อภิชาต พลประเสริฐ เเละ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  ได้ร่วมกันดำเนินงาน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ รองเมือง…เรืองยิ้มปี 2 โดยนำแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์และ 3 ดี นำศิลปะสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงที่มืดมนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ สร้างคุณค่าให้พื้นที่และเชื่อมเส้นทางงานศิลป์ใน 4 ชุมชน โดยดึงนักศึกษา อาสาสมัคร กลุ่มศิลปิน ที่มีความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ย่านรองเมือง ผลิตสื่อ โปสเตอร์ หนังสั้น สารคดี เสนอเรื่องราว จุดดีจุดเด่นของชุมชน สร้างและเพิ่มจำนวนแกนนำอาสาสมัครเด็กเยาวชน ชุมชนที่สามารถสื่อสารเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตการกินอยู่ ของตนเองให้เกิดเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีส่วนร่วม มีชีวิตชีวาของผู้คนย่านรองเมืองและขยายพื้นที่เชื่อมแนวคิดการทำงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ที่จะนำไปสู่การเห็นคุณค่า เท่าทันสื่อ สถานการณ์และเกิดเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จนเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในงานรองเมือง…เรืองยิ้ม ครั้งที่ 5 ตอน ART บ้าน บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณถนนรองเมือง (ติดสถานีรถไฟหัวลำโพง) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


ภายในงานท่านจะได้พบกับศิลปะแบบบ้านบ้าน อย่างเช่น ทะเลขวดน้ำ ขวดน้ำพลาสติก ที่อยู่ในวิถีชีวิตชุมชนคนขายน้ำบนรถไฟและเป็นขยะ เก็บขายได้ราคาไม่กี่บาท ครั้งนี้ "ขวดน้ำพลาสติก" จะมาเป็นงานศิลปะ ที่ชาวชุมชนได้นั่งทำศิลปะด้วยกัน ทำให้เห็นบรรยากาศของความสงบนิ่งทางใจ และความสุข  ที่ผ่านมาผู้คนในชุมชนจะมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด กระทบกระทั่งกันง่าย บรรยากาศรีบเร่ง อาจจะเป็นเพราะต้องดิ้นรนทำมาหากิน การนั่งทำศิลปะกับขยะขวดน้ำพลาสติก ทำให้คนทำอารมณ์ดี บางคนฮัมเพลง บางคนนั่งนิ่งกับการทำศิลปะทำให้เกิดความสงบ ยิ้มอารมณ์ดี บรรยากาศต่างจากเดิม”  กิจกรรมรองเมืองเรืองยิ้มสามสี่ปีที่ผ่านมา สร้างให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน มีส่วนร่วม บำบัดผู้คน เกิดความสุขทางใจ การมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำร่วมกัน หลายจุดในชุมชนเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่มีสีสัน สร้างคุณค่าให้พื้นที่เพิ่มขึ้น………พื้นที่สีดำเริ่มลดลง


นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ ได้อีกมากมาย อาทิเช่น รำวงสลับคู่ เต้นบาสสโลป  เพ้นท์หน้า ทำพวงมโหตร ระบายสีปูนพาสเตอร์ เพ้นท์กระถางปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เรือกาบมะพร้าว ตุ๊กตาถุงกระดาษ วาดรูปไม่เหมือน และทำเข็มกลัด และลงเช็คอินตามจุดต่างๆ เพื่อแลกรับของที่ระลึก


จุดเช็คอินสะท้อนเรื่องราววิถี 4 ชุมชนย่านรองเมือง ประกอบด้วย


1. ชุมชนวัดดวงแข


สะท้อนเรื่องราวการ ประกอบอาชีพขายน้ำในสถานีรถไฟและเก็บขวดของเก่าไปขาย เลยอยากจะใช้ขวดน้ำมาทำเป็นงานศิลปะเพื่อตกแต่งชุมชนและมีจุดเช็คอินในงานจากขวดน้ำพลาสติก


2.ชุมชนตรอกสลักหิน


ที่มีเรื่องราวความเป็นมาของคนในชุมชนที่เป็นคนจีนมีวัฒนธรรมความเชื่อและอาชีพการพับกระดาษไหว้เจ้าจึงเป็นที่มาของการใช้กระดาษเงินกระดาษทองหรือใช้โทนสีแดงในการทำจุดเช็คอิน


3.ชุมชนแฟลตรถไฟ


เป็นชุมชนสวัสดิการที่พนักงานการรถไฟอาศัยอยู่จึงจะทำเป็นป้ายสถานีรถไฟเป็นจุดเช็คอินที่สะท้อนความเป็นชุมชนและที่มา


4.ชุมชนจรัสเมือง


มีอาชีพรับซักผ้า ที่ชาวบ้านทำน้ำยาซักผ้าเอง มักจะบอกว่าชุมชนเราซักผ้าสะอาดและมีเวิ้งในชุมชนเป็นที่สำหรับตากผ้า คนที่เดินไปในชุมชนจะเห็นเป็นงานอาร์ต ที่เป็นความภูมิใจของชุมชน  จึงนำเสนออาชีพของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกศิลปศึกษาในการออกแบบให้เป็นงานอาร์ต เพื่อเป็นจุดเช็คอินในครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ