รวม ‘พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล 


รวม 'พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด'  thaihealth


ร่วมแสดงพลังเยาวชนรุ่นใหม่งาน มหกรรมเครือข่ายเยาวชนน่าน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด" ครั้งที่ 2


ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเครือข่ายเยาวชนน่าน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด" ครั้งที่ 2 ในฐานะพลังพลเมืองรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมเมืองน่าน เยาวชนทั้ง 13 กลุ่ม แสดงพลังร่วมนำเสนอประเด็นเมืองน่าน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการจัดการขยะ ภายในงานพบกับนิทรรศการพลังพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างสรรค์เมืองน่าน เวทีเสวนาประเด็น "งอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด ผ่านมุมมองของผู้ใหญ่และเยาวชน" เวทีพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Ignite show) โดยตัวแทนเยาวชนละอ่อนน่าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นน่าน


พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน ดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน สนับสนุนโดย สสส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน ติดตามรายละเอียดที่ www.scbfoundation.com

Shares:
QR Code :
QR Code