รวมพลัง 120 องค์กรไทย-นานาชาติ จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


รวมพลัง 120 องค์กรไทย-นานาชาติ จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ thaihealth


120 องค์กรไทย และนานาชาติ ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ร่วมจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  ในวันที่ 1-4 ธันวาคมนี้ ที่ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อตอบโจทย์ 3 ข้อ คือ (1) รองรับสังคมผู้สูงวัย (2) ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ (3) ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล


โดยมีเป้าหมายปลายฝันอยู่ที่การร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยิ่งใหญ่ และสง่างามในฐานะ "เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน" ในยุคสมัยของพวกเราทุกคน


งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงชองมนุษย์ โดยมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวร่วมสำคัญ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นับว่ามากที่สุดอีกงานหนึ่งในประวัติศาสตร์การจัดงาน Expo ในภูมิภาคอาเซียน


ภายในงาน มีบูธจัดแสดงผลงานและสินค้าเกี่ยวกับ Friendly Design รวมกว่า 150 บูธ มีกระทรวงต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน 10 กระทรวง มหาวิทยาลัยทั่วไทย 10 แห่ง จังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ 10 จังหวัด มีเครือข่ายองค์กรคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกว่า 10 องค์กร มีนวัตกรรม ล้ำยุค ไฮไลท์ 10 อย่าง มูลค่าการจัดงานรวมกว่า 30 ล้านบาท และคาดว่าจะมีประชาชนชาวไทย และนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน สร้างการ หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และเพิ่มมูลค่าธุรกิจการค้าได้กว่า 500 ล้านบาท


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ย่านบางนา ได้มีการประชุม และแถลงข่าวความพร้อมในการเดินหน้ามุ่งสู่งาน FD Expo 2017 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน คุณศุกรีย์ สิทธิวนิช ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (สสปน.) คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้อำนวยการบริหารการจัดงาน


พร้อมด้วยผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) บริษัท SP ASSET จำกัด ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ฯลฯ รวมถึงผู้แทนกระทรวง และองค์กรมหามิตรอารยสถาปัตย์ทั้งภาค รัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคัก


การจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการบูรณาการงานสำคัญ 2 งานเข้าด้วยกัน คือ งานวันคนพิการสากล 2560 ภายใต้ แนวคิด "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนสิทธิความเสมอภาค เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และยุคการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


ขอเชิญทุกท่านมาพบกัน มาชม ชิม ช็อป แชะ โชว์ แชร์ในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรม อารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2" วันที่1-4 ธันวาคมนี้ เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์จัดแสดง สินค้า และนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code