รวมพลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์งดเหล้า

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน


ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน


รวมพลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์งดเหล้า  thaihealth


ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยาจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานรณรงค์งดเหล้า และเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนรูปธรรม ของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 9 อำเภอ


เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยาจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานรณรงค์งดเหล้า และเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนรูปธรรม ของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 9 อำเภอของจังหวัดพะเยาในช่วงเช้า สัมผัสวิถีชาวบ้านฮวก อ.ภูซาง เขตชายแดนไทยลาว เรียนรู้วัฒนธรรม 2 ฝั่ง ผ่านตลาดเช้า และต่อด้วยศึกษาทรัพยากร(ทุน)ของพื้นที่ น้ำตกภูซาง น้ำตกที่มีอุณหภูมิ 35 องศา เป็นที่พักกลางทาง ที่ต้องดูว่าสามารถพัฒนาเป็นสวนปลอดเหล้าได้หรือไม่จากนั้นขึ้นไปสักการะพระธาตุภูซาง และสวดมนต์ร่วมกัน เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณงามความดีที่ทุกคนได้ทำเพื่อชุมชนของตน


จากนั้นไปชุมชนบ้านสถาน 2 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซางหมู่บ้านไทลื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานรณรงค์งดรวมพลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์งดเหล้า  thaihealthเหล้าในชุมชน เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ ความเป็นมา ความภาคภูมิใจ ในรูปแบบของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างองค์รวม


บ่ายเข้าชุมชนบ้านแพรก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำเรียนรู้วัฒนธรรมการกินอาหารของชาวไทลื้อข้าวเหนียว ผักดอง ปลาดุกทอด ผักต้ม และแกงอ่อมสารพัดผัก พร้อมกับการขับลำนำไทลื้อ เรื่อง เหล้า 10 แก้ว: แก้วที่ 1 -2 พี่น้องหลาย แก้วที่ 3 นอนหนาวก็รู้ กินข้าวก็รู้ (รู้ตัว) แก้วที่ 4 ตาเริ่มแดง ไม่ฟังใจ แก้วที่ 5 ครางเสียงเหมือนวัว เหมือนความ แก้วที่ 6 หัวเราะ ไม่มีสติ แก้วที่ 7 ใจหิน ใจมีด ใจหมัด (ทะเลาะ) แก้วที่ 8 นอนอย่างหมู แก้วที่ 9 เห็นแม่ยายสวย ด่าเมีย แก้วที่ 10 นอนอวก และต่อด้วยเรื่องราวความความประทับใจในงานงดเหล้า อุปสรรคปัญหา และก้าวต่อไปที่อยากทำในพื้นที่ของตน เป้าหมายต่อไปคือเยาวชน


ความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีบทเรียนจากอดีต และที่ขาดไม่ได้คือคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ที่ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกของผู้ว่าฯ ประกาศเป็นนโยบาย จากบนสู่ระดับปฏิบัติการ และในขณะเดียวกันก็เคลื่อนงานจากในชุมชน ขึ้นสอดรับงานนโยบาย และกำลังสำคัญในพื้นที่คือ ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยา ที่เข้มแข้งจนเกิดความสำเร็จเชิงรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code