รวมพลังแผ่นดินจิตอาสาสืบสานพระราชปณิธาน ‘พ่อ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


รวมพลังแผ่นดินจิตอาสาสืบสานพระราชปณิธาน 'พ่อ' thaihealth


ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับธนาคารจิตอาสาเปิดตัว "โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน" ทำความดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งสร้างกลไกสานต่อเครือข่ายงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้งอกงามและยั่งยืน


สสส.จึงเชิญชวนประชาชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทุกภาคส่วนแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรักในพระองค์ท่าน เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยร่วมกับธนาคารจิตอาสา พัฒนาพื้นที่กลางเพื่อสานพลังจิตอาสาผ่านทางเว็บไซต์ www.Palangpandin.com ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงพลังเครือข่ายทั่วประเทศในการแบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมอาสาทำดี การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างกลไกสำหรับการสร้างงานและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อผู้อื่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวการลงมือทำความดี สนับสนุนให้สังคมส่งต่อความดีแก่กัน


รวมพลังแผ่นดินจิตอาสาสืบสานพระราชปณิธาน 'พ่อ' thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำหรับงานจิตอาสาที่น้อมนำพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาทำงานในพื้นที่ที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิ งานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย งานพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โครงการเยาวชนวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โครงการคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา…ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน ลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง งานพื้นที่นี้ดีจัง การดำเนินงานจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาชนพื้นที่ภาคตะวันออก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การพลิกฟื้นความสุขของเกษตรกรด้วย "เศรษฐกิจพอเพียง" ฯลฯ เป็นการรวมพลังเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์พลังการทำความดีทั้งแผ่นดิน


รวมพลังแผ่นดินจิตอาสาสืบสานพระราชปณิธาน 'พ่อ' thaihealth


ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ  ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา กล่าวว่า เว็บไซต์จิตอาสาพลังแผ่นดิน www.palangpadin.com จะมีบริการ 3 ส่วน


ส่วนแรกเปิดบริการแล้วคือ 1.แผนที่พลังแผ่นดิน ให้ทุกคนเข้ามาเขียนถึงกิจกรรมทำดีของตนที่เว็บไซต์ บอกตำแหน่งสถานที่ และสามารถแชร์ไปยังเฟซบุ๊กได้ทันที นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังรวบรวมกิจกรรมเรื่องราวดีๆ จากทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมเพียงในโพสต์นั้นใส่ #จิตอาสาพลังแผ่นดิน หรือ #palangpandin และปักหมุดสถานที่ ในระยะต่อไปเว็บไซต์จะให้บริการ


2.ปฏิทินความดี ให้ทุกคนทุกองค์กรเข้ามาสื่อสารกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมตามรอยพ่อ ซึ่งวันที่จัดกิจกรรมอาจเป็นวันสำคัญของตนหรือวันสำคัญขององค์กร


3.เติมทรัพยากร แสดงข้อมูลว่ามีกิจกรรมใดต้องการระดมความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น โรงเรียนในชายแดนขาดแบบเรียน หรือสถานสงเคราะห์ที่จะจัดกิจกรรมยังขาดผ้าอ้อมสำหรับเด็กอ่อน ผู้ที่สนใจสามารถบอกผ่านเว็บไซต์เพื่อเติมทรัพยากร และให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่


"หากได้เข้าชมและมีส่วนร่วมบอกความดีในเว็บไซต์จิตอาสาพลังแผ่นดินแล้ว และสนใจจะทำงานอาสาสมัครที่ตรงกับความสนใจ และได้ใช้ทักษะของตน มีแรงบันดาลใจเป็นจิตอาสาตามรอยพ่อ ยังสมัครตรงไปที่ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ธนาคารจิตอาสา โดยฝากเวลาที่ตั้งใจจะใช้ทำงาน บอกทักษะและความสนใจที่มี ระบบธนาคารจิตอาสาจะจับคู่งานอาสาที่สอดคล้องกัน และเปิดรับโดยองค์กรภาคสังคม เพื่อให้กระแสจิตอาสามีความต่อเนื่องและเป็นพลังที่เข้มแข็งของแผ่นดินไทย" ดร.สรยุทธกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code