รวมพลังคนจันท์ป้องกันไข้เลือดออก

 

จันทบุรีเร่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกหลังพบการแพร่ระบาดสูง เน้นตัดวงจรชีวิตกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังคนจันท์ ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 1,248 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10 ถึง 14 ปี และในปี 2556 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 26 ราย และในปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้เกิน 952 ราย

ดังนั้นจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังคนจันท์ ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกโดยเน้นตัดวงจรชีวิตของยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นกลยุทธ์ 5 ป. ได้แก่ ปิด ภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำ ในภาชนะขังน้ำทุก 7 วัน ปล่อย ปลาหางนกยูงในภาชนะที่ไม่ปิดฝา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและในบ้าน และปฏิบัติ เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออก โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามบนป้ายประกาศความร่วมมือปราบลูกน้ำยุงลาย มอบปลาหางนกยูง มอบทรายกำจัดลูกน้ำแก่ผู้แทนกลุ่ม พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนรถจักรยานยนต์ของ อสม. ของตำบลต่างๆ ขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพของชมรมเพื่อนักปั่นจังหวัดจันทบุรี

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ