รวมพลจิตอาสา สร้างบ้านสร้างคน กรณีแผ่นดินไหว ณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

featured

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรม รวมพลทำจิตอาสา “สร้างบ้านสร้างคน” โดย เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ ร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้าน ชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่ คือการสร้างบ้านพักชั่วคราว เป็นการเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาแผ่นดินไหว ให้ได้มีที่พัก ช่วยแบ่งเบาความยากลำบากจากบ้านที่พักอาศัยเกิดพังเสียหาย ให้ลดน้อยลง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/1l3O7FR

Shares:
QR Code :
QR Code