รวมพลคนเลิกเหล้าภาคตะวันตก 8 จังหวัด

เปิดเวทีสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

 

รวมพลคนเลิกเหล้าภาคตะวันตก 8 จังหวัด

            ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม รวมพลชุมชนคนปลอดเหล้าภาคตะวันตก  ในโครงการเยาวชนชวนพ่อแม่เลิกเหล้าเข้าพรรษาภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้เกิดการงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชน บุคคลที่ลด ละ เลิกเหล้าภาคตะวันตก และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน การเป็นชุมชนต้นแบบบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า และขยายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

            ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยภาคตะวันตก 8 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คนโดยกิจกรรมช่วงเช้า เริ่มเวลา 08.00 น.  มีการตั้งรูปขบวนรถแห่รณรงค์เครือข่ายงดเหล้า 8 จังหวัด จากสามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเคลื่อนขบวนรถแห่รณรงค์รอบตัวเมืองราชบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กล่าวสัมโมทนียกถา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมี ฯพณฯ มานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข กล่าวเปิดประชุม / เดินชมบูธจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันตก

 

            ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 โดยไม่มีบทเฉพาะกาล ดังนั้น ทุกมาตราสามารถบังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันเวลาดังกล่าว ซึ่งประกาศสำนักงานฯ ที่แจ้งเวียนไปนั้น เป็นการสรุปตามมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายให้ เป็นไปในแนวเดียวกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด นพ.สมาน กล่าวว่าส่วนกรณีที่ระบุว่าเลือกปฏิบัติเฉพาะบริษัท สิงห์ฯ เท่านั้น  เนื่องจากบริษัท สิงห์ฯ ทำผิดกฎหมายจำนวนมาก จึงถูกแจ้งความดำเนินคดีมากกว่าบริษัทอื่น เนื้อความ พรบ.

 

            ช่วงบ่ายมีการ เสวนา เรื่องเล่า นา นา คุณค่าของการ ลด ละ เลิก เหล้าประกอบด้วย

            1.บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า  จังหวัดราชบุรีนายศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ เล่าประสบการณ์ จาก คำในการของคนเคยดื่มเหล้า

 

            2.บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหล้า จังหวัดนครปฐมคุณไธภัทร กลายเป็นคนพิการไม่สามารถเดินได้ เพราะดื่มเหล้าเมาขับรถและหลับในจนรถคว่ำ

 

            3.ครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้า จังหวัดสมุทรสงครามคุณเติม เมามากและทุกวัน ทุบตีลูกเมีย ขนาดพระไม่ให้เข้าวัด ก็ย้อนบอกกับพระว่าห้ามพระบิณฑบาตนอกวัด

 

            จากกนั้น เป็นการแบ่ง กลุ่มย่อยพูดคุยเรื่อง กลยุทธ์เพื่อหยุดน้ำเมเน้นเรื่องการเฝ้าระวัง,การดื่ม,การขาย,โฆษณา,สกัดนักดื่มหน้าใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณปริญญา  ศรีสุคนธ์ ช่วงท้ายเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

 

 

 

ดาวน์โหลด คำประกาศเจตนารมณ์  คลิ๊กที่นี้

 

 

 

 

 

ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

 

 

 

update: 30-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code