รวมพลคนศูนย์ข่าวปลอดควัน

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


รวมพลคนศูนย์ข่าวปลอดควัน thaihealth


สื่อมวลชนภาคเหนือ สนับสนุนร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือ “รวมพลคนศูนย์ข่าวปลอดควัน” เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนที่เป็นเครือข่ายกับ มูลนิธิฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยมี คุณบังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเป็นวิทยากร อีกทั้งยังร่วมกันวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กับร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่บริเวณแหล่งชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องขอบคุณ ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้ โดยงานจัดในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code