รวมพลคนรักษ์คลองยัน

สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ลุ่มน้ำคลองยันถูกจัดเป็นลุ่มน้ำที่มีความสะอาดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย คลองยันเป็นต้นน้ำของคลองพุ่มดวงซึ่งเป็นหนึ่งในคลองสองสายที่มาบรรจบแม่น้ำตาปี ในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งคลองยันไหลผ่านอำเภอวิภาวดี อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน

 

สภาพัฒนาเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำคลองยัน เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นกลุ่มเยาวชนที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์คลองยัน โดยมีทีมผู้ใหญ่ช่วยเป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินกิจกรรม

 

รวมพลคนรักษ์คลองยัน

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทางเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำคลองยัน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน รวมพลคนรักษ์คลองยันซึ่งมีองค์กรภาคีทั้งราชการและเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านพัฒนาสังคมเข้าร่วมกว่าสิบองค์กร ในส่วนของเครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี มีกลุ่มสภาพัฒนาเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำคลองยันเป็นแกนหลัก ซึ่งเยาวชนมีการจัดทำบายศรีขนาดยักษ์ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในการสืบชะตาแม่น้ำ และซุ้มนิทรรศการเครือข่ายเยาวชน มีการนำเสนอกลุ่มเยาวชนและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มดำเนินการอยู่ในแต่ละพื้นที่ ทางเจ้าภาพกลุ่มสภาพัฒนาเด็กและเยาวชนลุ่มน้ำคลองยันนำเสนอการดำเนินกิจกรรมการสำรวจสภาพคลองยันการจัดทำแผนที่คนดีในคลองยัน และสอยดาวความรู้ประวัติศาสตร์ของคลองยัน กลุ่มเยาวชนไทดำนำลายผ้าต่างๆมาโชว์อีกยังเชิญคุณลุงคุณ บัวแก้ว ครูภูมิปัญญาด้านภาษามาสอนภาษาไทดำ กลุ่มต้นกล้านาใหญ่ นำหมากหลุมและสอนดาวความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมาร่วม กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะมาร่วมสังเกตการณ์และล่องแพสำรวจคลองยัน

รวมพลคนรักษ์คลองยัน

 

ในส่วนของเต็นท์นิทรรศการในงานมีหลากหลายตั้งแต่ป่า เขา ทะเล ในส่วนเจ้าของพื้นที่ มีกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำคลองยัน นำเสนอการทำเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกผักปลอดสารพิษ การรดน้ำผักโดยการปั่นจักรยาน การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะถั่วงอกอินทรีย์ การทำผักดอง(กิมจิ) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพืชผักเหลือใช้ กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ นำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมมาจำหน่าย

 

ในส่วนภาคีเครือข่ายอำเภอคีรีรัฐนิคม เครือข่ายพิทักษ์คลองพุมดวง-ตาปี นำเสนอผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากโครงการชลประทานคลองพุมดวง ตาปี เครือข่ายธนาคารต้นไม้ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดต่างๆและจำหน่ายเสื้อเครือข่าย และซุ้มจำหน่ายเสื้อที่ระลึกการจัดงานและรับเพ้นท์เสื้อ

เพื่อนเครือข่ายอื่นๆที่เข้าร่วม ได้แก่ เครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าฉาง กรมทรัพยากรน้ำภาค 10  หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน และกระทรวงพลังงาน มาร่วมนำเสนอพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ

 

รวมพลคนรักษ์คลองยัน 

 

ในงานเริ่มด้วยการทำบุญทอดผ้าป่าวัดเสริมนิมิต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายถวายแด่วัดเสริมนิมิต จากนั้นเป็นการสืบชะตาแม่น้ำคลองยัน ท่านสมศักดิ์ จังตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมปล่อยปลา พร้อมเปิดเขตอภัยทาน ในส่วนของเยาวชนก็ล่องแพจากวัดเสริมนิมิตไปวังนางแก้ว ด้านพิธีทางศาสนามีการทำพิธีบูชาพระเคราะห์ประจำวัน ถัดมาในช่วงเย็นมีเวทีเสวนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพของลุ่มน้ำคลองยัน นำโดยคุณทรงพล ชื่นอารมณ์ และสรุปการเสวนา โดยผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สอรัฐ มากบุญ

 

ช่วงค่ำมีการถวายพุ่มผ้าป่า ลอยกระทงสาย ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค ลิเกป่า และการแสดงบนเวทีของเพื่อนเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

 

 

update 16-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code