รวมพลคนจิติอาสา ปีละหนคนกันเอง ปีที่ 4

featured

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในงาน รวมพลคนจิตอาสา ปีละหนคนกันเอง ปีที่ 4 ฑูตอารยสถาปัตย์ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า การออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อคนในสังคมทุกคน หรือ “อารยสถาปัตย์” หมายถึง การออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนทั้งมวล โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำรวจ ทหารผ่านศึก ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมในการใช้ชีวิต ในการเดินทาง และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานรวมพลคนจิตอาสา อารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาอารยสถาปัตย์ของเมืองไทย ให้โดดเด่นก้าวไกลในประชาคมอาเซียน และในเวทีโลกนับจากนี้ไป”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/oDgL4R

Shares:
QR Code :
QR Code