รร.เอกชัย พร้อมรับมืออาเซียนจัดอบรมภาษาพม่าแก่เยาวชน

โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดอบรมภาษาพม่า แก่เยาวชนและสถานประกอบการ ให้มีความรู้สามารถสื่อสารกับชาวพม่าได้

ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย ประธานเปิดการอบรมภาษาพม่า แก่เยาวชนและสถานประกอบการ ที่โรงเรียนเอกชัย ตามโครงการจังหวัดต้นแบบสู่การเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนพม่าให้สามารถทำความเข้าใจกันได้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรที่เป็นคนพม่าที่มาทำงานเป็นแรงงานมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันกว่าครึ่งของชาวพม่าสามารถสื่อสารภาษาไทย ในขณะที่เราคนไทยไม่สามารถเข้าใจภาษาพม่า จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะเรียนรู้ภาษาพม่า

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนและสถานประกอบการ รุ่นละ 30 คน ใช้เวลาเรียนรุ่นละ 15 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้เป็นรุ่นเยาวชน โดยจะอบรมในวันเสาร์ที่ 6,13 และ 20 กรกฎาคม 2556 ส่วนผู้ประกอบการจัดในวันอาทิตย์ที่ 7,14 และ 21 กรกฎาคม 2556 ช่วงเวลา 08.00 – 15.00 น. อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ภาษาพม่าจากเจ้าของภาษาเอง โดยครูผู้สอนชาวพม่า 2 ท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ