รร. จับคู่ รพ. ทำงานเชิงรุกแก้ไขนักเรียนตั้งครรภ์

ที่มา : ไทยโพสต์ 


ภาพจากเว็บไซต์กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


รร. จับคู่ รพ. ทำงานเชิงรุกแก้ไขนักเรียนตั้งครรภ์ thaihealth


โรงเรียนบุญวัฒนาจับคู่โรงพยาบาลมหาราชทำงานเชิงรุกแก้ไขนักเรียนตั้งครรภ์


นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่รัฐบาลทั่วโลกให้ความสนใจ มีสถิติตัวเลขอัตราการตั้งครรภ์สูงสุดของโลก ปี 2541 เด็กวัยรุ่นในวัยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาครองแชมป์ 52.1:1000 คน อังกฤษ 30.8:1000 คน นิวซีแลนด์ 29.8:1000 คน สโลวะเกีย 26.9:1000 คน ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการตั้งครรภ์น้อยที่สุดของโลกคือเกาหลี 2.9:1000 คน ญี่ปุ่น 4.6:1000 คน  สวิสเซอร์แลนด์ 5.5:1000 คน เนเธอร์แลนด์ 6.2:1000 คน สวีเดน 6.5:1000 คน แต่ในวันนี้เมืองไทยจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษเมื่อปี 2541


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำคณะสื่อมวลชนดูงานที่เป็นรูปธรรม การสอนเพศศึกษาในวัยรุ่นโรงเรียนบุญวัฒนา และระบบส่งต่อเมื่อพบปัญหา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช ส่งต่อ โครงการสีดาให้โอกาสรองรับเด็กตั้งท้อง-กลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบโรงเรียนสีดาวิทยา กำเนิด โรงเรียนบุญวัฒนา เนื่องจาก บุญธรรม-บุญพริ้ง ต. สุวรรณ เจ้าของบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 6 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา (ชื่อพระราชทาน) น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2548 ปัจจุบัน อนันต์ เพียรเกาะ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา คนที่ 10 ปัจจุบันมีนักเรียน 4,059 คน นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ธงชัย ประสงค์สันติ พิธีกรรายการคุณพระช่วย, สุทธิยา รอดภัย (ใบเฟิร์น) ศิลปินเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์, นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อดีตโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย


การให้โอกาสคนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเด็กสูญเสียโอกาสทางการศึกษาเป็นการผลักเขาไปสู่ด้านมืด การท้องไม่จำเป็นต้องเสียอนาคตหรือเป็นแกะดำ เขาควรได้รับโอกาสเอาความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อการดำรงชีวิต" การจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ "400 โรงเรียน 400 โรงพยาบาล" เป็นการขยายผลการทำงานของสถานศึกษาต้นแบบ "การจัดการเรียนรู้ทันทักษะชีวิต อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเพศศึกษา" การหาคู่ให้เหมาะสมระหว่างสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสจับคู่กับสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน โดยจับคู่ในพื้นที่เดียวกัน ศูนย์การแพทย์/เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชจับคู่กับโรงเรียนบุญวัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจับคู่กับโรงเรียนสุรนารี


รร. จับคู่ รพ. ทำงานเชิงรุกแก้ไขนักเรียนตั้งครรภ์ thaihealth


วิชมัด งามจิตร หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด ครูโรงเรียนบุญวัฒนา, ภูมิ เพ็ชรสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา หรือพ่อภูมิฝ่ายปกครอง นักเรียนมีคลินิกเสนารักษ์ให้คำปรึกษา อรุโณทัย อินทรกำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลมหาราช, นิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดาวิทยา, รชยา พจนจินดา การ์ตาชา ครูสอนเพศศึกษา ม.2  ปี 2557 มีเด็กตั้งครรภ์ 4 คน จากนักเรียน 4,015 คน ปัญหาจากสื่อยั่วยุในโทรศัพท์มือถือเข้าถึงได้ง่าย ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น เมื่อพบเด็กตั้งครรภ์ในโรงเรียนจะมีการออกแบบจัดการสอนที่เหมาะสมกับเด็กให้ใบงานไปทำที่บ้าน ตามสอบภายหลังในช่วงใกล้คลอด 2 เดือนสุดท้าย ให้ลาต่อเนื่องในช่วงคลอดบุตร 3 เดือนแรก เพื่อให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วกลับเข้ามาเรียน ถ้าเด็กยืนยันลาออก ไม่พร้อมจะเรียนต่อในโรงเรียนเดิม ก็จะส่งต่อไปยังโรงเรียนในเครือข่ายที่เปิดสอนเสาร์-อาทิตย์ที่รองรับเด็กตั้งครรภ์ โรงเรียนสีดาวิทยา หนองกราดวัฒนา พุดชาพิทยาคม


การเปิดตัวคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลมหาราช เป็นการจับคู่ทำงานร่วมกับโรงเรียนเป็นการให้ความรู้เด็กตั้งแต่ต้นทาง ส่งต่อเด็กเมื่อพบปัญหา โรงเรียนเป็นสะพานเชื่อมให้เด็กมาโรงพยาบาลเปิด facebook ปรึกษาปัญหาวัยรุ่นโดย MHR teencare มีกลุ่มสหวิชาชีพมาช่วยตอบปัญหาของวัยรุ่นทุกเรื่อง ทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลทำงานเชิงรุกเพื่อยุติปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น รวมถึงปัญหาเด็กเปราะบางที่อยู่กันเป็นคู่


บุญช่วย นาสูงเนิน ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สสส. มีส่วนร่วมสนับสนุนงานจังหวัดทั้งด้านข้อมูลและงบประมาณในการริเริ่มงานใหม่ๆ เชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้การเคลื่อนทั้งจังหวัดเป็นจริง หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนต้นแบบทำได้ผลเป็นอย่างดี แต่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลกระทบถึงเด็กเยาวชน 150,000 คนทั้งจังหวัด จึงเป็นที่มาของการจับคู่การทำงานระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเพศศึกษา การวางระบบให้คำปรึกษา ระบบส่งต่อเพื่อรับบริการทางสุขภาพ ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างแรงสนับสนุนให้ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายทั้งจังหวัด ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในกลุ่มเด็กเปราะบางที่อยู่เป็นคู่หรือมีเพศสัมพันธ์แล้ว รับบริการฝังยาคุมกำเนิดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในกลุ่มแม่วัยรุ่น


"สื่อมวลชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อละครหุ่นละครมือเพื่อสร้างทักษะการสื่อสารและเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ เป็นความร่วมมือทั้ง 400 โรงเรียน ทำให้ครูอยากลุกขึ้นมาทำ เพราะทุกคนเห็นปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน ดำเนินการได้ 268 โรงเรียนต่อ 524 โรงพยาบาล" บุญช่วย นาสูงเนิน ให้ข้อคิดปิดท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code