รมว.สธ.ขอให้กลุ่มเสี่ยง 8 กลุ่ม ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำท่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงประชาชนกลุ่มเปราะบาง 8 กลุ่ม เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขอความร่วมมือให้ญาติพาออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยไม่ต้องรอการประกาศอพยพ เพราะหากเจ็บป่วยกระทันหันจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2554) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ยังขยายวงกว้างใน กทม.และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านอย่างฉุกเฉิน ออกไปอาศัยในศูนย์พักพิง บางส่วนขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มที่เปราะบางต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพราะหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน อาการของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่กำเริบอย่างปัจจุบันทันด่วนในช่วงที่พื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว อาจทำให้ได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที เนื่องจากการเดินทางยากลำบาก

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือญาติให้พาบุคคล 8 กลุ่มดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.เด็กเล็ก 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ 4.ผู้สูงอายุ 5.ผู้ป่วยโรคไตวายหรือผู้ป่วยอื่นๆ ที่ต้องรับบริการทางการแพทย์หลายครั้งในแต่ละสัปดาห์ 6.ผู้ป่วยที่ต้องรับเคมีบำบัดหรือยากดภูมิต้านทานต่อเนื่อง 7.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในระยะปรับยาหรือยังควบคุมภาวะของโรคได้ไม่ดี และ8.ผู้ป่วยอื่นๆที่แพทย์แนะนำเพิ่มเติม ออกจากพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม ไม่ต้องรอการประกาศอพยพหรือรอประกาศความชัดเจนว่าจะเกิดน้ำท่วมในบริเวณที่พักอาศัย โดยขอให้ญาติพาย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติในพื้นที่ปลอดภัย หากมีความจำเป็นต้องอยู่ศูนย์พักพิงต้องแจ้งผู้ดูแลศูนย์พักพิงให้ทราบ และระมัดระวังตนเอง และให้รีบติดต่อกับสถานพยาบาลเดิม เพื่อรับยาหรือคำแนะนำอื่นๆในการดูแลสุขภาพ

นายวิทยากล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกพื้นที่จัดระบบบริการ เพื่อรองรับการดูแลกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกศูนย์พักพิง หรือย้ายไปอาศัยอยู่กับญาติหรือที่อื่นๆ นอกพื้นที่เคยรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามปกติ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code