รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง

ที่มา :  เดลินิวส์


รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง  thaihealth


แฟ้มภาพ


รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง ค้นหาผู้ป่วย-เข้าถึงบริการของรัฐ


นายวิชัย ปักกาเวสูง พร้อมด้วย นางเจติยา อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ครบุรีใต้ซับก้านเหลือง นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ลงพื้นที่บ้านครบุรี ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ให้กับประชากรหญิงของหมู่บ้านที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้ ซึ่งเป็นการออกตรวจค้นหาผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี


ทั้งนี้ เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ให้สามารถรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากมีการพบผู้ป่วยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้ประชากรของประเทศมีสุขภาพชีวิตที่ดีในทุกชุมชน


นางเจติยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ครบุรีใต้ซับก้านเหลือง กล่าวว่า ในการให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในพื้นที่ตำบลครบุรีใต้ ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการนั้น ต้องแบ่งออกให้บริการประชาชนออกเป็น 3 โซน เพราะมีพื้นที่ห่างไกล และมีประชากรจำนวนมาก หากให้บริการที่ รพ.สต.เพียงจุดเดียว ประชาชนจะมารับบริการน้อยเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทั้งยังมีภารกิจประจำวันของแต่ละคนโดยเฉพาะการทำไร่ทำนา ดังนั้น จึงต้องมีการออกหน่วยให้บริการลงถึงพื้นที่ เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น เพราะแต่ละปีจะมีการตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเฉลี่ยประมาณ 1-2 ราย แม้จะมีบางปีที่ตรวจไม่พบ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ