รพ.สต.สุราษฎร์ฯ ใช้ไลน์ ป้องกันเด็กจมน้ำ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รพ.สต.สุราษฎร์ฯ ใช้ไลน์ ให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ  thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุราษฎร์ธานี สร้างแอปพลิเคชันไลน์ ให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ลดการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชน


ผู้ปกครองที่นำเด็กมารับวัคซีนตามนัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเองส่องคิวอาร์โค้ด ที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดไว้ให้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ รับข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นที่แรกที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ สอนและให้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำด้วย


โดยนางบุญตา ถาวรวัชรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญกาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง ผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน สอนและให้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ เปิดเผยว่า การทำคิวอาร์โค้ดเป็นการริเริ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ของตนนั้นอยากให้ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมารับวัคซีนได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งในกลุ่มไลน์นั้น จะมีทั้งวิธีป้องการเด็กจมน้ำ คำแนะนำต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือตอนเด็กจมน้ำ โดยเป็นอีกการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งของการป้องการการจมน้ำในวัยเด็กอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code