รพ.ศรีธัญญา ปรับโฉมยุคใหม่ 4.0

ที่มา: กรมสุขภาพจิต


รพ.ศรีธัญญา ปรับโฉมยุคใหม่ 4.0 thaihealth


แฟ้มภาพ


รพ.ศรีธัญญา ปรับโฉมยุคใหม่ 4.0 สถานที่สุขสบาย บริการอบอุ่น สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร  คนป่วยพบหมอใน 20 นาที


                รพ.ศรีธัญญา ปรับโฉมบริการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0  พัฒนาพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เน้นความสุขสบาย สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรส่งเสริมการหายป่วย บริการอบอุ่น นำระบบคิวออนไลน์มาใช้ ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจรักษาภายใน 20 นาที   ปรับเปลี่ยนชุดผู้ป่วยในใช้สีเดียวกันชุดเจ้าหน้าที่  ฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยการทำยาดมสมุนไพร  9 กลิ่น   และใช้หุ่นยนต์จัด-จ่ายยารวดเร็วและความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์  จะขยายผลใช้ที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยจะได้รับยากลับบ้านภายใน 5 นาที 


        นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานบริการผู้ป่วยนอกโฉมใหม่ของรพ.ศรีธัญญา  เนื่องในงานระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ครบ 120 ปี และครบรอบ 77 ปี ของการเปิดบริการของรพ.ศรีธัญญา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา


          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในปีนี้กรมสุขภาพจิต มีนโยบายปรับโฉมงานบริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีประมาณ  7 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างสมเกียรติและครบวงจร คือการรักษาด้วยยา หรือรักษาด้วยไฟฟ้าและมีสหวิชาชีพฟื้นฟูคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและวิญญาณอย่างมืออาชีพจนกว่าอาการจะหายขาดหรือทุเลาขึ้น ผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างคนปกติ และใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรี โดยให้รพ.จิตเวชทั่วประเทศ  20 แห่ง  จัดสิ่งแวดล้อมบริการอย่างเป็นมิตร  บรรยากาศอบอุ่นคล้ายอยู่บ้าน ไม่น่ากลัว เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย เอื้อต่อการหายป่วย  และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค 4.0 มาเพิ่มคุณภาพบริการรวดเร็วขึ้น  ประชาชนที่มีปัญหาทุกคนสามารถเดินเข้าไปใช้บริการได้อย่างสง่าผ่าเผย  ซึ่งการพัฒนาที่รพ.ศรีธัญญา ซึ่งเป็นรพ.จิตเวชที่ใหญ่ที่สุด นับว่าก้าวหน้ามาก ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการบริการของรพ.จิตเวชยุคใหม่ เป็นต้นแบบระดับประเทศ ทั้งสถานที่บริการ ระบบบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัย  จากการสอบถามผู้ใช้บริการในวันนี้พบว่าประทับใจมาก รู้สึกสบายใจ และอบอุ่น ซึ่งกรมฯตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ                


             ทางด้านนายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า  การปรับโฉมบริการในปี 2561 เน้นเพื่อส่งเสริมการหายป่วยทางใจ ดึงดูดใจให้ประชาชนอยากมาใช้บริการแม้จะไม่ได้ป่วยก็ได้เช่นกัน  ดำเนินการ  4 จุดใหญ่ คือ แผนกผู้ป่วยนอก  ห้องจ่ายยา หอผู้ป่วยในทั้งสามัญและวีไอพี  และ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย    โดยที่แผนกผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นบริการด่านหน้าที่จะสร้างความประทับใจ ความไว้วางใจ มีผู้ป่วยใช้บริการวันละ 700 คน  ได้ลดขั้นตอนบริการ  ผู้ป่วยรายใหม่พบแพทย์ตรวจรักษาใน 20 นาที หากเป็นรายเก่าเพียง 5 นาที   เปลี่ยนวิธีการคัดกรองประวัติอาการป่วยโดยให้ผู้ป่วยบอกอาการตัวเองว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยกล้าเปิดตัวเอง  ลดความหวาดระแวง  และใช้ระบบคิวออนไลน์เรียกแทนชื่อผู้ป่วย  ผู้ป่วยสามารถรับยากลับบ้านภายใน 100 นาที   ตั้งเป้าจะให้เหลือเพียง 45 นาที  จัดมุมผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ เช่นเอกสารความรู้สุขภาพจิตเพื่อเพิ่มพลังใจ  มีน้ำดื่มสมุนไพรบริการฟรี  ให้ข้อมูลบริการของ รพ.ทางระบบสัมผัสอัตโนมัติ 4 จุด  มีระบบ wifi  ฟรี  ส่วนหอผู้ป่วยในได้เปลี่ยนชุดผู้ป่วยให้เป็นสีเดียวกับเจ้าหน้าที่ เช่นสีเขียวอ่อน สีชมพู สีฟ้า  เพื่อสร้างความรู้สึกให้กลมกลืนกัน ให้ผลดีต่อสุขภาพจิต  


นายแพทย์ศิริศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้นำระบบจ่ายยาที่ใช้ในรพ.ทั้งหมด 705 รายการด้วยหุ่นยนต์  ป้องกันความผิดพลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์  เริ่มใช้ที่หอผู้ป่วยในที่มีวันละ 750 คนทั้งหมด 23 ตึก ใช้เวลาจ่ายเพียง  3 ชั่วโมง  ลดจากเดิมที่ใช้คนจัดยาถึง 23 คน   ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่แผนกผู้ป่วยนอก คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ปลายเดือนหน้า  ผู้ป่วยจะได้รับยากลับบ้านภายใน 5 นาที   ส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในปีนี้ได้เพิ่มเรื่องการทำยาดมสมุนไพร 9 กลิ่น บรรเทาอาการวิงเวียน คลายเครียด สดชื่นขึ้น   ได้แก่ใบเตย ดอกบัว กุหลาบ จำปี มะลิ มะกรูด ส้ม รวมทั้งกลิ่นนม วนิลา ผู้ป่วยที่ทำจะมีสมาธิขึ้น ผ่อนคลายขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนี้ยังได้ผลิตน้ำดื่มตราศรีธัญญา นำรายได้ครึ่งหนึ่งเข้ามูลนิธิรพ.ศรีธัญญา เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 150 คน ให้พึ่งตนเองได้  

Shares:
QR Code :
QR Code