รพ.มุกดาหารเปิดให้บริการผ่าตัดวันเดียว

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (Th)


รพ.มุกดาหารเปิดให้บริการผ่าตัดวันเดียว thaihealth


แฟ้มภาพ


นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผ่าตัดวันเดียวกลับและร่วมฉลองการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารครบ 36ปี ในปี 2561 โรงพยาบาลมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One day surgery ) หรือ ODS  ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ36 ปีการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป


         นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องกลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมีนายแพทย์ จักราจุไทสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมในพิธีเปิดโครงการโครงการดังกล่าว ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป


          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า   กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติระหว่างมาโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด ลดความแออัดในโรงพยาบาล ให้บริการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น  เนื่องจากไม่ต้องรอเตียงว่าง มีเตียงรองรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน  ส่งผลให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย  จึงกำหนดให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้บริการ ผ่าตัดวันเดียวกลับ (One day surgery )  หรือ ODS   ซึ่งโรคที่สามารถรักษาแบบผ่าตัดวันเดียวกลับมี 12 กลุ่มโรค ประกอบด้วย  โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ  โรคถุงน้ำที่อัณฑะ  โรคริดสีดวงทวาร  ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด  โรคเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร  ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่  ภาวะหลอดอาหารตีบ  ภาวะอุดตันของหลอดอาหาร จากมะเร็งหลอดอาหาร  นิ่วในท่อน้ำดี  นิ่วในท่อของตับอ่อน  ภาวะท่อน้ำดีตีบ และภาวะท่อตับอ่อนตีบ  โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาล  ในสังกัดดำเนินการระบบดังกล่าว  จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแล้วขยายไปอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้ เกณฑ์เป้าหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ODS กำหนดในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564


          ด้านนายแพทย์ บัญชา ผลานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร  กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการผ่าตัด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย  ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับบริการที่สะดวก สบาย ตามมาตรฐานและไม่พึงพอใจ  เพื่อสนองตอบนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผ่าตัดวันเดียวกลับและร่วมฉลองการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารครบ 36ปี ในปี 2561 โรงพยาบาลมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One day surgery ) หรือ ODS  ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ36 ปีการก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมีเป้าหมายทำการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับไตรมาสละ 36 คน (รวม 114 ราย ตลอดปี 2561)  ด้วยการนำเทคโนโลยีการบริการใหม่ที่รวดเร็ว ปลอดภัย โดยในวันแรกนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จำนวน 3 ราย ทุกคนมีความปลอดภัยและสามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียว


          ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ต้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมาจากที่บ้านและมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้า ด้วยเทคนิคการดมยาสลบแบบผสมผสาน  ซึ่งหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดไม่กี่ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองและกลับบ้านได้


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code