รพ.ตรัง เตือนระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รพ.ตรัง เตือนระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลตรัง เตือนประชาชนให้ระมัดระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมแนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”


แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค พบว่าปีนี้มีผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย กว่า 600 ราย โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ภูเก็ต และตรัง


สำหรับอาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา คือ มีไข้สูงอย่างฉับพลัน เป็นร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ข้อ กระบอกตา และมีเลือดออกตามผิวหนัง เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีอาการคล้ายไข้เลือดออก และหัดเยอรมัน อาจมีอาการคันร่วมด้วย อาการปวดอาจหายไปได้ภายใน 1 ถึง 12 สัปดาห์ หากประชาชนมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว


สำหรับการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง    ในกรณีเจ็บป่วยทั่วไป ขอรับบริการที่หน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอรับบริการที่หน่วยบริการของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุด ส่วนการป้องกันขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง และเก็บน้ำไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ