รพ.จิตเวชสระแก้วฯ ใช้“ม้า”บำบัดเด็กพิเศษ

ที่มา : กรมสุขภาพจิต


รพ.จิตเวชสระแก้วฯ ใช้“ม้า”บำบัดเด็กพิเศษ  thaihealth


แฟ้มภาพ


รพ.จิตเวชสระแก้วฯ ใช้“ม้า”บำบัดเด็กพิเศษ ฟื้นฟูพัฒนาการ ทักษะพบได้ผลดี เตรียมวิจัยใช้กระบือ-นวดอโรมาเพิ่ม


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ว่า ในภาพรวมทั้งสถานที่ บริการขณะนี้ มีบรรยากาศที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย  ให้บริการรวดเร็วครบวงจรทั้งการรักษาด้วยยา กระตุ้นด้วยไฟฟ้า และการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างครบถ้วนทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคมและวิญญาน ซึ่งเป็นหัวใจของระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข ไม่ป่วยซ้ำ ชุมชนปลอดภัยและมั่นใจ  ซึ่งนอกจากจะดูแลผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออกแล้ว ยังมีชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนเดินทางมารักษาด้วยวันละประมาณ 5-10 คน หรือร้อยละ 2 ของผู้ป่วยทั้งหมด  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นโรคจิตเภท ส่วนเด็กจะป่วยด้วยโรคสมาธิสั้น  โดยใช้การแพทย์ 2 ระบบตรวจรักษาฟื้นฟูควบคู่กันทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในคราวเดียวกัน     


สำหรับการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษซึ่งมีทั้งเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในด้านพัฒนาการ การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม   ขณะนี้ได้จัดคลินิกเฉพาะเด็กและใช้การรักษาผสมผสานทั้งใช้เทคโนโลยีคือห้องสนูซีเลน ( Snoezelen Room) กระตุ้นการรับรู้และความรู้สึกทั้งแสง เสียง กลิ่น การสัมผัส การเคลื่อนไหว ช่วยส่งเสริมการเล่น การทำกิจกรรม ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสาทการรับรู้ดีขึ้น และใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบริการด้วย ขณะนี้ใช้สัตว์บำบัดด้วยคือ ม้า ซึ่งเริ่มในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่าได้ผลดีมาก บำบัดเด็ก 83 คน ทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกายทั้งการทรงตัวและการหยิบจับดีขึ้น มีสมาธิดี พฤติกรรมนิ่งขึ้น มีความสุข การควบคุมอารมณ์ รอคอยได้นานขึ้น ปฏิสัมพันธ์ดีขึ้น ผู้ปกครองมีความสุขขึ้น  เตรียมวิจัยการใช้กระบือบำบัด (Buffalo Therapy ) ด้วย ซึ่งกระบือเป็นสัตว์ที่สอนง่าย เชื่อง ช่วยทำงานได้ดี เข้าใจภาษาและฉลาดมีในจ.สระแก้ว และมีผลวิจัยช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น มีความสุข จะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และเตรียมขยายผลบำบัดในผู้สูงอายุด้วย เช่นรายที่ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคซึมเศร้าในอนาคตด้วย   


ทางด้านแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์  เหมกูล ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้บริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทยที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการแสดงออกทางกาย เช่น ปวดเมื่อย  ปวดศีรษะ  นอนไม่หลับ ท้องเสีย ผื่นคัน  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดสะสม  หลังจากได้รับการบำบัดด้วยการแพทย์แผนไทยทั้งการใช้ยาไทยและการนวดที่พัฒนาเทคนิคเฉพาะ พบว่าให้ผลดี เช่นในผู้ใหญ่ที่ปวดศีรษะ   การนวดทำให้อาการปวดลดลง 80-100 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะขยายผลนวดในกลุ่มเด็กพิเศษด้วย  โดยจะนวดแบบอโรมาหรือสุคนธบำบัด  ใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์  เริ่มในกลุ่มเด็กออทิสติก   ซึ่งมักมีพฤติกรรมซ้ำๆ โดยมีผลงานวิจัยการนวดไทยและกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจะทำให้เด็กมีอารมณ์และจิตใจดีขึ้น ที่สำคัญการนวดคือการดูแลรักษาเด็กแบบองค์รวมทั้งอาการป่วยทางกาย จิตใจ และสังคมพร้อมกัน  ซี่งจะจัดทำเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบขยายใชัในรพ.จิตเวชทั่วประเทศ และใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยของรพ.ทุกระดับด้วย           


สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ใหญ่  วิธีการหนึ่งที่รพ.จิตเวชสระแก้ว ใช้คือการฝึกผู้ป่วยให้ทำเปเปอร์มาร์เช ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ฝีมือ   โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิล เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูสมรรถนะด้านต่างๆ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำเป็นชุดโต้ะเก้าอี้สำหรับเด็ก  ผู้ใหญ่ ตุ๊กตา  ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิดีขึ้น มีความภาคภูมิใจผลงาน และแปลงเป็นรายได้ได้ด้วย โดยวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านร่มไม้ชายแดนซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาล  ผู้ที่สนใจจะอุดหนุน สอบถามได้ที่หมายเลขโทร  037-262994-8 และเฟซบุ๊ก เพจ ร้านร่มไม้ชายแดน 

Shares:
QR Code :
QR Code