รณรงค์ “เก็บยาง ปลอดยุง ปลอดโรค”

กรุงเทพมหานคร จัดรณรงค์ “เก็บยาง ปลอดยุง ปลอดโรค” โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ร่วมกับสมาคมผู้ค้ายางรถยนต์ในพื้นที่ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรับมือหน้าฝน

นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ นำยางรถยนต์เก่าหรือยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วไปรวมไว้ยังจุดรวบรวมยางรถยนต์ตามวัน-เวลาที่กำหนด จากนั้น กทม.จะนำยางรถยนต์เก่าไปส่งยังสถานีกำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม โดยยางรถยนต์ที่จัดเก็บได้จะนำไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป

นายสัญญา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจะมีฝนและตกในหลายพื้นที่เป็นช่วงๆ ทำให้เกิดน้ำขังตามเศษภาชนะต่างๆ และยางรถยนต์ โดยเฉพาะยางรถยนต์เก่า ถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่สำคัญ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานประกอบการและร้านขายของเก่าที่เกี่ยวข้องกับการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ชำรุด และยางรถยนต์เก่า อีกทั้งยิ่งมีประชาชนนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วมากองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและนำไปทำลายอย่างถูกวิธี ทางกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ดำเนินการจัดเก็บยางรถยนต์เก่าในพื้นที่ แล้วนำไปส่งที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นการลดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตลอดจนนำยางรถยนต์เก่าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ สามารถช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code