รณรงค์ ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

ยกมือข้ามถนน

ที่ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Kick off ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่อง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า การรณรงค์ “ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” นำร่องที่ รร. วัดสร้อยทอง หวังให้เป็นโมเดลยกมือข้ามทางม้าลายเป็นแห่งแรก เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วัยเยาว์ สร้างสัญลักษณ์การยกมือขณะข้ามทางม้าลายเป็นการขอทาง…เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญลักษณ์ต้องหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปฏิบัติให้เกิดวินัยจราจรในสังคมไทย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พร้อมขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ใน กทม. และทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=356740

Shares:
QR Code :
QR Code