รณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน รง.-สถานประกอบการ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ชวนรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ในโรงงาน-สถานประกอบการ เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกจ้าง รวมทั้งการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการอีกด้วย 

พ.ญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยพ.ญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นมแม่มีประโยชน์อย่างมาก มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และนำมาเลี้ยงเด็กแรกเกิดในอดีต ก่อนที่นมผงจะนำเข้ามาในประเทศไทย ที่สำคัญเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวของทั้งลูกและแม่ ช่วยลดโอกาสป่วยของลูกได้ถึง 22% และลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลสุขภาพของแม่ที่ให้นมลูกด้วย เพราะต้องตรวจสอบเต้านมของตัวเองเป็นประจำเวลาที่ให้นมลูก

“เพื่อร่วมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แพร่หลายมากขึ้น มูลนิธิศูนย์มุมนมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทและสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดมุมนมแม่ในบริเวณของสถานประกอบการ เพื่อเป็นการให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกจ้าง การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการจะเป็นการได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งพนักงานและนายจ้าง เพราะงานจะสำเร็จได้คนเป็นเรื่องสำคัญ แต่คนจะสำคัญได้ สุขภาพต้องมาก่อน” พ.ญ.ยุพยง กล่าว

มุมนมแม่

พ.ญ.ยุพยง กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบข้อมูลว่า มีกลุ่มบริษัทผลิตนมผงใช้กลยุทธ์เจาะตลาดและโฆษณานมผงมากขึ้น เห็นได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแฝงการแจกกิฟต์เซตนมผงให้กับหญิงตั้งครรภ์ในโรงงาน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดกับหลักเกณฑ์สากล ว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก ที่ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการขายลักษณะทางตรง แต่ที่มีการละเมิดเนื่องจากไม่ใช่กฎหมายบังคับใช้ แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ