รณรงค์สร้างวินัย ลดอุบัติเหตุจราจร

สคอ.รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุจราจร  


รณรงค์สร้างวินัย ลดอุบัติเหตุจราจร   thaihealth


30 ส.ค. 58 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนให้เกิดทัศนคติในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ ภายใต้คำขวัญ “ ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ผ่าไฟแดง” โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานภาคี 


ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกบูธรณรงค์ มีประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำ แวะเวียนมาเยี่ยมชมบูธจำนวนมาก


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code