รณรงค์สร้างความเข้าใจ กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ที่มา :  คมชัดลึก


รณรงค์สร้างความเข้าใจ กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


รณรงค์สร้างความเข้าใจ กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงรายอื่นๆ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลอื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ


นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยได้ดำเนินการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านมาตรการ ดังนี้

          1.เน้นมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด โดยให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่พบปะผู้คน ล้างมือ ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและหยุดงานหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

          2.เน้นการคัดกรอง เด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน หากมีไข้ ไอ น้ำมูกให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านหรืออยู่ห้องแยกทุกราย

          3.ให้ทุกโรงเรียนทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เมาส์ ทุกวัน ด้วยน้ำละลายผงซักฟอกบ่อยๆ

          4.ให้ทุกโรงเรียนเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงทุกเช้า

          5.หากพบนักเรียนขาดเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ในห้องเรียนเดียวกัน ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค


สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถมารับวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกแห่ง นอกจากนี้ สำนักอนามัยยังมีแนวทางการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แพทย์และประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทำ หนังสือแจ้งแพทย์ทุกศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ให้ทราบถึงประโยชน์ของการได้รับวัคซีนและกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code