รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

ที่มา : กรมควบคุมโรค


รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน  thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ภายใต้แนวคิด ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับโรคโควิด 19 และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว พร้อมเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” เพื่อให้ประชาคมอาเซียนร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกันนั้น กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญกับวันไข้เลือดออกอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียนในปีนี้ ที่จะให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จึงได้จัดโครงการรณรงค์ วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ภายใต้แนวคิด ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงการร่วมกันต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด 19


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยลดลงเกือบ 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การปิดสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ และการทำงานที่บ้าน Work from Home เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคไข้เลือดออกยังคงต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งนอกจากหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินมาตรการมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค โดยสามารถดำเนินการร่วมกับมาตรการ DMHTT เว้นระยะ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ ซึ่งเป็นวิธีที่จะป้องกันโรคโควิด 19 ได้ หากเราปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่หย่อนยาน ทั้งสองมาตรการนี้สามารถบูรณาการทำด้วยกันได้เป็นอย่างดี


แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคยังได้บูรณาการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ต้องมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมด้วย รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดยุงลายเมื่อเปิดโรงพยาบาลสนามทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกสัปดาห์ โดยทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยทุกชนิด และการแจกมุ้งกับยากันยุงให้กับผู้ป่วย


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียนในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ในอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค ในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค การนำเสนอ VTR คำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การเสวนาปัญหาโรคไข้เลือดออก 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลทุกช่วงกิจกรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทาง วันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3103-5

Shares:
QR Code :
QR Code