รณรงค์วันเอดส์โลก61 เน้น“ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์”

ที่มา : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค


รณรงค์วันเอดส์โลกปี61 เน้น “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ประจำปี 2561 โดยปีนี้มีคำขวัญในการรณรงค์ คือ “Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ และเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว


นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์  และในปี 2561 นี้ กรมควบคุมโรคได้กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก คือ “Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในเรื่องของเอชไอวีและเอดส์  โดยปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพ


ปัจจุบันสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เอดส์ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และยังมีการรังเกียจ กีดกัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ด้วย  ข้อมูลในปี 2560 ที่ผ่านมา คาดว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองแล้วร้อยละ 98 แต่มีเพียงร้อยละ 75 ของผู้ที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  และในจำนวนของผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีเพียงร้อยละ 84 ที่กดไวรัสได้สำเร็จ


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในการดำเนินตามมาตรการต่างๆ ได้แก่ การทำให้การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้งทุกสิทธิการรักษา  โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว การส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว โดยไม่จำกัดระดับ CD4  รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้  ทั้งนี้ จากคำขวัญวันเอดส์โลกในปีนี้ทางกรมควบคุมโรค มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ และเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว สามารถป้องกันตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป ส่วนผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น


ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง ประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่ เข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์  นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินพาเหรดรณรงค์ นิทรรศการให้ความรู้ควบคู่กิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวทีของเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสนุกกับศิลปิน ดารา และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง  หรือประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้บ้านท่าน

Shares:
QR Code :
QR Code