รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

featured

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี พร้อมรับมอบเสื้อและเข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ,พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.,นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.,นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เข้าร่วม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2raNSDS

Shares:
QR Code :
QR Code