รณรงค์ระวังความปลอดภัยอาหาร รับเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเร่งออกตรวจ และรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ระวังความปลอดภัยอาหารเทศกาลตรุษจีน

นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ กทม. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนไทยบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพดีและสร้างมาตรฐานพัฒนาให้ครัวไทยเป็นครัวโลก แต่ที่ผ่านมาการออกสุ่มตรวจอาหารตามแหล่งจำหน่าย ยังพบอาหารปนเปื้อนสารต่างๆ ทำให้ประชาชนอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ กว่า 1 ล้านรายต่อปี ไม่นับรวมถึงการสะสมสารเคมีในระยะยาวที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เพื่อให้มั่นใจว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ประชาชนจะได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข จึงสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เร่งรณรงค์และควบคุมมาตรฐานตลาดสดทุกแห่ง ตามโครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ

โดยเน้นเรื่องการล้างตลาด และแผงจำหน่ายอาหาร การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร และรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ปีก เพราะแม้ประเทศไทยจะปลอดจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกติดต่อกันเกือบ 6 ปี แต่ประเทศในเอเชียยังมีปัญหาโรคนี้ ช่วงตรุษจีนก็เป็นช่วงที่มีความต้องการสัตว์ปีกจำนวนมากเพราะเป็น 1 ในเครื่องเซ่นในพิธีไหว้เจ้า อาจมีการลักลอบนำสัตว์ปีกจากประเทศที่ยังมีปัญหาเข้ามาในประเทศ จึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบการนำเข้า และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนห้ามนำสัตว์ปีกที่ตายผิดปกติมาบริโภค และเพื่อความมั่นใจควรซื้อเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน

สำหรับโครงการตลาดสดน่าซื้อ พบว่าในปี 2555 กลุ่มตลาดประเภทที่ 1 ที่มีโครงสร้างถาวรทั่วประเทศ 1,564 แห่ง สามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา(usda)สามารถใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติได้แล้วร้อยละ 85

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code