รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว พม.พร้อมรับแจ้งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พม.ในฐานะผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงจึงต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ ย้ำพร้อมรับข้อร้องเรียนตลอด 24 ชม.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2555 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนให้ทั้งความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว และการอภิปรายเรื่อง ความรุนแรงเรื่องบ้านๆ เท่ากับงานของพวกเรา” และ “สานมือร่วมสร้างสุขภาวะลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว”

โดย นายสมชาย กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า ปัจจุบันปัญหาการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของ un women ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี 2544-2553 พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง เป็นลำดับที่ 36 จาก 75 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงทางเพศของคู่ตนเองลำดับที่ 7 จาก 71 ประเทศและเป็นลำดับที่ 2 จาก 49 ประเทศที่มีความเชื่อว่าสามีตีภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

นอกจากนี้จากข้อมูลของ ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2547 มีเด็กและสตรีถูกทำร้ายและมารักษาที่โรงพยาบาล 6,951 รายหรือ 19 รายต่อวันแต่ในปี 2553 มีจำนวนมากถึง 25,744 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 71 รายต่อวันหรือในทุก20 นาที มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยผู้กระทำส่วนใหญ่คือผู้ชายที่เป็นคนในครอบครัว

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทุกเพศ ทุกวัยร่วมแสดงพลัง “ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว” เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบหากพบเห็นการกระทำความรุนแรงฯ สามารถแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประชาบดี โทร.1300   ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง”

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ