รณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)


ภาพจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)


รณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก thaihealth


สสม.ภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนดารุสลาม ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐู์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) ร่วมกับโรงเรียนดารุสสลามวิทยา จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  


โดยโรงเรียนดารุสลามวิทยา เป็นโรงเรียนที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติดโดยเฉพาะในเรื่องบุหรี่ ทางโรงเรียนมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะถือว่า บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เยาวชนไปติดยาเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ทางโรงเรียนจะเน้นเรื่อง บุหรี่ เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ โดยมีการเดินถือป้ายรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และยาเสพติด ร่วมถึงการสร้างมาตรการในการปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code