รณรงค์ตรวจ “เอชไอวี” ฟรีปีละ 2 ครั้ง รู้ผลเร็วรักษาเร็ว

ที่มา : MGR Online


รณรงค์ตรวจ


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค เดินหน้ารณรงค์ “Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ย้ำตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว รับการรักษาได้เร็ว ช่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากไม่พบได้รับการดูแลแนะนำป้องกันความเสี่ยง


นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day: VCT Day) โดยให้ความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง และได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ คือ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์: Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง และจะทราบได้โดยการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น การตรวจเร็ว รักษาเร็วมีความสำคัญอย่างมากต่อการยุติปัญหาเอดส์


"หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว สามารถวางแผนการใช้ชีวิต ดูแลรักษาสุขภาพ หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการแนะนำเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้ยาป้องกันก่อน-หลังการสัมผัสเชื้อ เอชไอวี รวมทั้งการใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดด้วย ซึ่งไม่ว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร ลบหรือบวก ก็จะก้าวต่อไปได้" นพ.อัษฎางค์ กล่าว


นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า ประชาชนสามารถตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแสดงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที ทั้งนี้ สามารถค้นหาสถานบริการปรึกษา/ตรวจเอชไอวี ได้ที่ www.buddystation.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร. 1663


นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ ตลอดเดือนกรกฎาคม ตามแนวคิด ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test for Life ตรวจเพื่อก้าวต่อ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อ จะได้ลดปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านทาง Facebook Live ในแฟนเพจ “สอวพ.” ทุกวันพุธ เวลา 11.30 น. ตลอดเดือนกรกฎาคม หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ