รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง

 

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.ระบุ สำนักอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

พ.ญ.มนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ตามโครงการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง คนหรือสัตว์ที่ติดโรคนี้จะเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน กทม.จึงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มากที่สุด

สำหรับสถิติในปี 2555 กทม.พบสัตว์มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 52 ตัว ส่วนมากเป็นสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กทม.จึงรณรงค์อย่างเข้มงวดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. ตั้งแต่ปี 53 ซึ่งพบว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้น จึงได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งนี้จะให้บริการแบบครอบคลุม โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่วันละ 50 หน่วย ในทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 ก.ย.55 (เว้นวันเสาร์อาทิตย์) รวมแล้ว 500 หน่วย

ขอความร่วมมือประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว อายุ 3 เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนฯ ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดจุดให้บริการในแต่ละวันได้ ที่สำนักงานเขตทุกเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกศูนย์ หรือสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข โทร.0-2248-7417 และ 0-2245-3311

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code