รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

ที่มา : ไทยรัฐ


รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ พัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


รณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่ม 300 ฟอง ต่อคนต่อปี เพิ่มโปรตีน เสริมโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย หลังพบการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยลดลง เฉลี่ยปีละ 223 ฟอง ต่อคนต่อปี


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปี 2563 อัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียง 223 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่น เช่น จีน 399 ฟองต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 345 ฟองต่อคนต่อปี


ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่และพัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน โดยร่วมมือกับต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในภาพรวมตามเป้าหมายปี 2566 ให้ได้ 300 ฟองต่อคนต่อปี ส่วนกลุ่มวัยอื่น ๆ เช่น เด็กทารกตั้งแต่ 6 เดือน เริ่มกินไข่แดงต้มสุก 1/2-1 ฟอง ผสมกับข้าวบดเด็กอายุ 7-12 เดือน ให้กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งหรือ 1 ฟอง ส่วนกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน 1-5 ปี เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร กลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถกินไข่ได้เฉลี่ยวันละ 1 ฟอง ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ในเลือดสูงไม่ควรกินเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยโรคอื่น ๆ กินไข่ได้วันละ 1 ฟอง หรือตามแพทย์สั่ง เป็นต้น.

Shares:
QR Code :
QR Code