รณรงค์การปั่นจักรยาน Car Free Day 2016

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


รณรงค์การปั่นจักรยาน Car Free Day 2016 thaihealth


จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์การปั่นจักรยาน “เดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม Car Free Day 2016”


ร้อยตำรวจตรี จรัส พรมกลัดพะเนาว์ ประธานชมรมจักรายานเพื่อสุขภาพเสือซิงซิง อุบลราชธานี  กล่าวว่า  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือซิงซิง อุบลราชธานี ได้รับการประสานจากสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย(TCHA) ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยใช้สโลแกน “เดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม Car Free Day 2016” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างสุขภาพ  สสส. ในวันที่ 18 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงมลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งให้เกิดกระแสลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง หน้าชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือซิงซิง ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.30 น. ปล่อยตัวเวลา 07.50 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 – 9763561

Shares:
QR Code :
QR Code