รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี

ที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี thaihealth


แฟ้มภาพ


รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของไทย 300 ฟองต่อคนต่อปี


นายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ กล่าวถึงการจัดงานวันไข่ไก่โลก ประจำปี 2561 (World Egg Day 2018) ว่า สถานการณ์การบริโภคไข่ไก่ในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 – 2561 กำหนดนโยบายการบริโภคไข่ไก่ โดยในปี 2557 มีคนไทยบริโภคไข่ไก่ได้ 200 ฟอง ต่อคนต่อปี ซึ่งภายในปี 2561 นี้ ตั้งเป้าเพิ่มอัตรการบริโภคไข่ไก่เป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี


ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นและมีการจัดงานวันไข่ไก่โลก ซึ่งจะจัดพร้อมกันทุกประเทศ ทั่วโลกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้ กำหนดโดยคณะกรรมาธิการไข่ไก่ระหว่างประเทศ ( IEC ) เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญของการบริโภคไข่ไก่ และสนันสนุนการบริโภคไข่ภายในประเทศ โดยกำหนดจัดงานวันไข่ไก่โลก ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ ณ ห้องโถง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

Shares:
QR Code :
QR Code