ย้ำสถานประกอบการ เข้มสวมหน้ากาก ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


ย้ำสถานประกอบการ เข้มสวมหน้ากาก ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ สถานประกอบการก่อสร้าง แคมป์คนงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ต้องสวมหน้ากากทุกคน พร้อมเผยอนามัยโพล คนสวมหน้ากากลดลง ชี้โควิดยังไม่หมด ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์นี้ มาจากคนงานก่อสร้างเพศหญิงชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งปกติที่พักคนงานจะอาศัยร่วมกันอย่างหนาแน่น และเพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ต้องควบคุมดูแลความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน สำหรับคนงานก่อสร้าง และคนในครอบครัว


หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว  และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า 2) หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ แยกใช้สิ่งของร่วมกัน 3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือรวมกลุ่มกัน ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป้นและต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง 4) กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน และ 5) หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลื่น ลิ้นไม่รับรส ควรไปพบแพทย์ทันที


"ทั้งนี้ จากผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 19 มี.ค. 64 พบว่าผลโดยรวมประชาชนสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อออกจากบ้าน ที่ร้อยละ 93.8 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ 7 (23 ม.ค.-20ก.พ.64) ที่มีผลสำรวจร้อยละ 95.7 จึงอยากให้ประชาชน และกลุ่มคนงานก่อสร้างเข้มเรื่องมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สวมหน้ากากทุกครั้งทุกคน และทุกที่ และขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกประเภทประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อสร้่างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการร่วมมือกันป้องกันโควิด-19”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code