ย้ำตรวจหาโควิด -19 มี 3 แบบ

ที่มา : มติชน


ย้ำตรวจหาโควิด -19 มี 3 แบบ  thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์การย้ำตรวจหาโควิด-19 ในร่างกาย มี 3 รูปแบบ ขณะที่ไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (แล็บ) 60 แห่ง และมีน้ำยาสำรองกว่า 100,000 ชุด ผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรครับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีประเทศสเปนยกเลิกนำเข้าชุดทดสอบหาแอนติเจนเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาร่วมกันและอนุญาตให้นำเข้าว่า วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสมีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1.การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส (RT-pcr) 2.การใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน หรือ แรพพิด เทสต์ (Rapid test) และ 3.การตรวจหาแอนติเจน (Antigrn) หรือ RT-LAMP โดยประเทศไทยใช้วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยการหาสารพันธุกรรม RT-pcr จะรู้ผลการตรวจได้ภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้และประเทศไทย สามารถผลิตขึ้นเองได้


"ขณะนี้เครือข่ายห้องปฏิบัติการ (แล็บ) มี 60 แห่ง และมีน้ำยาสำรองกว่า 100,000 ชุด และผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรครับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขณะนี้สถานพยาบาลเอกชนมีความสนใจที่จะนำเข้าชุดแรพพิด เทสต์ ที่จะใช้หาตรวจเชื้อไวรัสในร่างกายหลังจากได้รับเชื้อแล้วประมาณ 10 วัน เข้ามาใช้ในประเทศไทย แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มี ดร.บุศราวรรณ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน โดยใช้เวลาเพียง 7 วัน ในการอนุญาตผลิตภัณฑ์เดิมจะใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการพิจารณา" นพ.โอภาสกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code