ยึดหลักธรรม…บำบัดโรค

พัฒนาจิตด้วยแนวพุทธ

 

 ยึดหลักธรรม…บำบัดโรค

          จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันคนเรามักจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็ทั้งสองอย่าง โดยคนส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจถึงต้นเหตุและการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านมากนัก จึงเป็นเหตุให้ นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้เขียนหนังสือทางด้านการรักษาโรคโดยใช้ธรรมะเข้าช่วย จัดบรรยาย “สุขภาวะองค์รวม = สุขภาพแบบพอเพียง” ขึ้น ที่ลานกิจกรรมเวทีสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

          นพ.ชูฤทธิ์ ได้กล่าวถึงหนังสือที่เขียนว่า “สมาธิบำบัด กำจัดได้ทุกโรค” เป็นหนังสือที่พิสูจน์พลังจิตที่สามารถพิชิตโรคร้ายอย่างไมเกรน มะเร็ง หอบหืด หรือแม้แต่โรคเอดส์ ที่สามารถบำบัดได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา จึงได้มีโอกาสเอาเรื่องสมาธิมาใช้ อ้างถึงการวิจัยต่างๆ โดยเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่ทางต่างประเทศได้ให้การยอมรับกันมานานแล้ว เราจึงได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมา โดยโยงเข้ากับเรื่องสุขภาวะองค์รวม

 

          “เมื่อปี 2545 – 2546 นั้นยังเป็นหมอหู คอ จมูกอยู่ แล้วรู้สึกอยากดูคุณภาพชีวิตของคนไข้ แต่เมื่อได้ลองทำแบบทดสอบของต่างประเทศ ก็ได้เห็นว่าไม่เหมือนกับของที่บ้านเรามีอยู่เลย จึงคิดว่าเราควรจะทำแบบทดสอบขึ้นมาเอง โดยในปีนั้นมีสุขภาพองค์รวมในมิติใหม่ ก็มีความรู้สึกว่าในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่หลักหนึ่ง คือ หลักภาวนา 4 คือ การพัฒนาตัวเอง 4 ด้าน อันประกอบด้วย กาย จิต สังคม และปัญญา หรือหลักอริยสัจ 4 นั่นเอง จึงคิดใช้หลักนี้เป็นกรอบความคิดในการทำแบบทดสอบเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวมขึ้นมา” นพ.ชูฤทธิ์ แจง

 

          พร้อมกันนี้ นพ.ชูฤทธิ์ ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า พุทธศาสนาก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ การนับถือไม่จำเป็นต้องศรัทธา ในด้านแนวคิดของความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาดูเหมือนจะน้อยลง ตรงข้ามกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อทางด้านนี้มากขึ้น ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันจะเริ่มมีการยกระดับปัญญาให้สูงมากขึ้น

 

          ส่วนทางด้านนิยามของสุขภาพก็คือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมที่สมดุลกัน สิ่งที่เราคิด เราทำ ไม่ควรทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเดือดร้อน ด้านความสุขก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ความสุขที่เกิดจากการให้จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เกิดจากการรับ

 

          ก่อนปิดท้ายการบรรยาย นพ.ชูฤทธิ์ ยังได้กล่าวถึงสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ซึ่งจะมีแนวปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การปฏิบัติต่อความรู้มีทั้ง วิชา วิมุติ วิสุทธิ์และสันติ ในแนวพุทธนี้เมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมา เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ สุตตะ การรับรู้ ทิฐิ การเริ่มเชื่อแล้วนำไปใช้ และญาณทัศนา การได้เห็นและเชื่อด้วยตัวเอง ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองและพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นเอง

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต

 

 

update 01-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code