ยิ่งเนือยนิ่ง ยิ่งเสี่ยงโรค

Fit@HOME ตอน ยิ่งเนือยนิ่ง ยิ่งเสี่ยงโรค ชวนวัยทำงานใส่ใจสุขภาพ ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย เริ่มทีละน้อย ทำงานบ้าน ขยับร่างกาย บ่อย ๆ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ป้องกันการเกิดโรค NCDs

Fit@HOME โครงการส่งเสริมคุณภาพคนทุกวัย ยุค New Normal ชวนวัยทำงานใส่ใจสุขภาพก่อนจะสาย เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงป่วยจากโรค NCDs

Shares:
QR Code :
QR Code