“ยาปราบชมพูทวีป” ปราบโรคภูมิแพ้อากาศอยู่หมัด

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


“ยาปราบชมพูทวีป” ปราบโรคภูมิแพ้อากาศอยู่หมัด thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยยาปราบชมพูทวีป รักษาโรคภูมิแพ้ได้ผลดี พบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หันมาใช้ยาแผนไทยและศาสตร์การแพทย์แผนไทยรักษาตัวกันมากขึ้น


นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะโฆษกกรม กล่าวว่า โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย มีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มสูงขึ้นมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคาดว่ามีคนไทยป่วยโรคภูมิแพ้มากกว่า 18 ล้านคน โดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ ซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ยอดฮิตที่พบบ่อย สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากร่างกายได้รับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ อาหาร หรือสารเคมี ซึ่งร่างกายจะตอบสนองโดยการกระตุ้นสร้างสารคัดหลั่ง และก่อให้เกิดการอักเสบ จากสถิติสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิยาแห่งประเทศไทย พบโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงถึงร้อยละ 38 และพบในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 20 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 3 – 4 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา การรักษาอาการโรคภูมิแพ้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น เป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตและทางเดินน้ำเหลือง ลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจ ซึ่งจะใช้ยาที่มีฤทธิ์ร้อน เป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและเภสัชตำรับในโรงพยาบาล ได้แก่ ยาปราบชมพูทวีป ยาประสะเปราะใหญ่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาอาการโรคภูมิแพ้


ยาแผนไทยที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่มีอาการแพ้อากาศ คัดจมูก น้ำมูกไหล คือ ยาปราบชมพูทวีป ซึ่งเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกอบด้วยสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน ซึ่งสามารถช่วยปรับสมดุลของธาตุน้ำ และธาตุลมที่ส่งผลให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติได้ วิธีรับประทานยาปราบชมพูทวีป ให้รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน มีข้อห้ามใช้ในกรณีที่มีไข้สูง หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง สำหรับข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกของยาปราบชมพูทวีปในการรักษาผู้ป่วยภูมิแพ้ของโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า หลังใช้ยาครบ 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการภูมิแพ้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยบางรายเจริญอาหารเป็นผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น และไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์ ปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพรสำเร็จรูปทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางโรงพยาบาลได้มีการสั่งใช้ยาปราบชมพูทวีปแทนการใช้ยากลุ่ม Antihistamine (แก้แพ้) ได้แก่ Chlorpheniramine และ Loratadine ที่มีสรรพคุณแก้แพ้ และลดน้ำมูก


ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการใช้ยาปราบชมพูทวีปที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) โทรศัพท์ 02 224 3261-2 และคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code