ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค บริหารกล้ามเนื้อ

 

แรงต้าน คือหัวใจสำคัญของการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต้องออกแรงเพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไร

หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code