ยะลาเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์‘แยกก่อนทิ้ง’

ที่มา : แนวหน้า


ยะลาเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์‘แยกก่อนทิ้ง’ thaihealth


แฟ้มภาพ


ยะลา-อบต.อัยเยอร์เวง เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ใช้หลัก 3 ช ใช้น้อยใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่


นายสาการียา ยูโซะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อัยเยอร์เวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โดยแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. ถึง 9 มี.ค. 2562


นายสาการียา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 โดยให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกันโดยใช้หลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ด้วยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ได้ ที่สำคัญการจัดการขยะมูลฝอย


โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปล่อยแถวเดินรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากชุมชน นักเรียน และเยาวชน กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code