ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าปลาร้า

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สถาบันอาหารเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าปลาร้าตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยและส่งออกต่างประเทศ


ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าปลาร้า thaihealth


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศมาตรฐานสินค้าปลาร้าใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนเป็นต้นไปนั้น นับว่าเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรมปลาร้าไทย เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและสามารถขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง สำหรับผู้ผลิตปลาร้ารายย่อย เห็นว่าน่าจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพแต่สามารถพัฒนาการผลิตที่ถูกวิธีตามเกณฑ์คุณภาพเป็นที่ยอมรับและปรับไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปแบบปลาร้าผง ปลาร้าก้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันอาหารได้วางแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร ส่วนกลางได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์ ต่างจังหวัดจัดตั้งศูนย์การออกแบบและตรวจสอบอุตสาหกรรมต้นแบบแห่งแรกที่จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังมีแผนเปิดศูนย์อีก 2 แห่งที่จังหวัดขอนแก่น และชลบุรีภายในปีหน้า


สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมปลาร้าไทย ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยกว่า 300 แห่ง ตลาดหลักคือการบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังสหรัฐ เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แต่การส่งออกยังมีข้อจำกัดเรื่องความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยจึงต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมง ขณะที่การผลิตปลาร้ามีปริมาณการผลิตมากถึง 40,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และในช่วง 5- 6 ปีที่ผ่านมามีการส่งออกปลาร้าไปต่างประเทศมูลค่ากว่า 20 ล้านบาทต่อปี

Shares:
QR Code :
QR Code