ม.เอกชนรวมตัวลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10 แห่ง ลงพื้นที่นอกห้องเรียน นำนวัตกรรมร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด


ม.เอกชนรวมตัวลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชน thaihealth


กลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) เปิดเผยว่า จากการประชุม สสอท. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จะคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10 แห่งลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลแต่ละชุมชน และร่วมกันคิดว่าจะเข้าไปพัฒนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยใช้นวัตกรรมสังคมมาร่วมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จอย่างน้อยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการขยายขอบเขตการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบริบทที่แท้จริงของสังคม อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับชุมชนมาก ขึ้นด้วย  


“การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เราทราบข้อมูลของชุมชนที่เราศึกษาว่ามีจุด เด่น หรือจุดด้อยอะไรบ้าง เช่น มีอาหารอร่อย ก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะโปรโมตอย่างไร หรือ ในชุมชนมีจุดอันตราย เยาวชนติดยาเสพติด เราต้องแก้ปัญหานี้อย่างไร หรือบางชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็อาจต้องมีการจัดพื้นที่ออกกำลังกาย สร้างพยาบาลชุมชนเข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นต้น” ดร.พรชัย กล่าว


อย่างไรก็ตามในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งต้องมีส่วนเข้าไปพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาร่วมกันคิดว่าจะนำสิ่งที่เรียนอยู่ในห้องเรียนมาช่วยเหลือ สังคมได้อย่างไร ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคุณภาพมากขึ้น เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และจิตอาสา เพราะการเรียนไม่ได้เรียนรู้อยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น


 


 


ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code