ม.ราชภัฏจันทรเกษมจัดระเบียบร้านเหล้าใกล้สถาบัน

ม.ราชภัฏจันทรเกษมจัดระเบียบร้านเหล้าใกล้สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากรมสรรพสามิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา ในหัวข้อ “รู้กฎหมายขายเหล้า ช่วยลดผลกระทบ” มีการอบรมและเชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในรอบรัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 500 เมตร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนากรมสรรพสามิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา ในหัวข้อ “รู้กฎหมายขายเหล้า ช่วยลดผลกระทบ” มีการอบรมและเชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในรอบรัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 500 เมตร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบ โดยนำร่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ที่นักศึกษา หากสามารถลดจำนวนร้านค้าเหล่านี้ลงได้ โอกาสเยาวชนจะเป็นนักดื่มในวันหน้าก็จะลดน้อยล มีสุขภาพที่ดี ลดความรุนแรง ลดอุบัติเหตุ และพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ  

“มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรณรงค์กระตุ้นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะบูรณาการกิจกรรมๆ เข้าด้วยกัน เปิดสวนสุขภาพลานกีฬา ต่อไปก็จะมีการประกวดดนตรีจันทรเกษมก็อตทาเลนต์ ขยายเวลาให้นักศึกษาได้กรรมในวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะสารถลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ได้ และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะตัดแต้มตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย” ผศ.ยะผาดกล่าว

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ สรรพสามิต พื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 กล่าวว่า สรรพสามิตได้ลงพื้นที่สำรวจรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่ามีร้านค้าประกอบการกว่า 50 ร้าน และ 15% ไม่มีใบอนุญาตโดยให้เหตุผลว่า เปิดร้านใหม่กำลังรอใบอนุญาต และมีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ไม่ทราบกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้อธิบายเงื่อนไข บทลงโทษให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ โดยตั้งเป้าไว้โดยรอบมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 500 เมตรต้องเป็นพื้นที่นำร่องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนวันมาฆบูชานี้

“โทษตามพ.ร.บ. พ.ศ.2493 ระบุกว่ากรณีผู้ขายกระทำผิดกฎหมายสุราหรือผิดเงื่อนไขอนุญาต ทั้งนี้สรรพสามิตสามารถสั่งพักใช้เหรือเพิกถอนในบอนุญาตสุราได้ในทันที โดยจะไม่สามารถขอใบอนุญาตได้อีกเป็นเวลา 5 ปี และกรณีละเมิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขายสุราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาครองสติไม่ได้ มีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ดร.ชลธาร กล่าว

ด้านพ.ต.ท.สุรินทร์ ชาวศรีทอง รองผกก.ป.สน.พหลโยธิน การดำเนินคดีกฎหมายแต่ละเดือนมีมากถึง 120 คดีแม้จะมีการเน้นย้ำข้อกฎหมายกับผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจยังมีมากกว่า การเพิ่มบทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำ และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจร้านค้านประเภทนี้ให้เข้มงวดขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code