ม.มหิดล จับมือสสส.จัดอบรมภาษาเขมร “เรียนรู้ดูกัมพูชา”

 

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดอบรมภาษาเขมร “เรียนรู้ดูกัมพูชา” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2556 ที่จังหวัดสุรินทร์

รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ หัวหน้าโครงการภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดการอบรมภาษาเขมร เรื่อง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาและวัฒนธรรมในการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา และสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารด้วยภาษาและเนื้อหาสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี โดยจะมีสื่อมวลชนและผู้สนใจ จำนวน 20 คนเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมทองเพกา อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รศ.ดวงพร  กล่าวด้วยว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยาย เรื่อง “บทบาทสื่อมวลชนในประเทศกัมพูชา”, “ภาเขมรพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร” , “กัมพูชาในมิติทางวัฒนธรรม” โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังภาษา พลังสื่อมวลชน พลังอาเซียน” การศึกษาจากกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาในพื้นที่จริงด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

Shares:
QR Code :
QR Code